truocsau_trimun2

Chị Lâm- Giảm mụn khi chưa kết thúc liệu trình: Dù chưa kết thúc liệu trình điều trị những những nốt mụn trên mặt mình biến mất gần hết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Bích Nguyệt rất nhiều.

Share Button